pelargonie převislá

30. dubna 2009 v 11:13 | babča
Pelargonie štítnatá
Původní druh Pelargo­nium peltatum je dnes vidět méně často.Mís­to něj dominují hybri­dy - výsledek četných křížení.Avšak neodli­šují se od běžného druhu ani vzezřením, ani použitím. Staly se však ještě robustnější­mi a odolnějšími.Někdy se této pelargo­nii říká břečťano­listá,za toto označení vděčí rostlina svým pě­ticípým listům s tma­vou kresbou,které připomínají listy břečťanu.Na každém květním stonku je ve skupině vždy několik květů,buď jednodu­chých nebo plnokvě­tých.Barva květů se pohybuje od nejčastěj­ší růžové až k vzácné fialové.Zvlášť dekora­tivní jsou odrůdy s bílou kresbou na červe­ných lístcích okvětí.V poslední době domi­nují druhy "Ametyst" a "Cascade

Pelargonie štítnatá
se hojně počátkem léta nabízí a také často ku­puje.Především jako víceletá balkonová květina je velice oblí­bená,snad­no se pěstuje,protože je­jí přezimování nedá tak mnoho práce a dá se s ní také ledacos dělat, mů­že se použít i v zahradě k zakrytí půdy.K to­mu nám poslouží její dlouhé výhonky,nebo se mů­že vyvázat do špalíru,právě proto se také někdy označuje jako pnoucí pelargonie.A vedle všech těchto možností na balkoně se dá docela dobře po­užít i jako pokojová rostlina.Pelargonii štítnaté se v létě daří na kaž­dém vzdušném místě.Nejkrásněji kvetou na slunci.I v pokoji potře­bují slunné okno.V létě snášejí i horko pokud se dobře zalévají.V zi­mě jim nejvíc vyhovuje teplota 10 až 15°C.Pelargonie štítnatá potřebuje v létě mnoho vody a hnojiva.Jestli rostlina někdy vyschne,přežije to také.V zimě se zalévá méně a ne­hnojí se vůbec.Rostliny potřebují vydat­nou na živiny bohatou zeminu.Pro řízky se dobře hodí směs zeminy s rašelinou.Přesazuje se na jaře pokud je květináč příliš malý.Když jsou výhonky příliš dlouhé a rostliny v zimo­višti musí stát příliš těs­ně u sebe, můžeme je zkrátit.Na podzim mů­žeme odříznuté výhonky hned použít jako řízky.Pelargonie štítnatá se hodí na každé místo na zdi v misce v závěsné nádobě v truhlíku na balkoně nebo převislá ve vysoké nádobě.
Množení
Řízkování
Nejjistěj­ší dobou k řízkování je srpen a září.Aby se zamezilo přenosu nemocí ne zcela čistým nářadím je nejlépe když vrcholové řízky 8-10 cm dlouhé jednoduše odlomíte.Pak dejte dva až tři společně do jednoho kvě­tináče přikryjeme zavařovací sklenicí nebo igelitovým sáčkem rostlinu udržujeme vlhkou ne však přelitou.Dokud nezakoře­ní měl by květináč stát na teplém a světlém místě.Potom už se zachází s mladými rostlinami jako s rostlinou mateřskou,to znamená, že by měla pře­zimovat na světlém místě za teploty 10-15°C
Škůdci
Mšice
se vyskytují často v létě. Spláchněte je opakovaně prudkým proudem vody
Ploštice
jsou větší než mšice a patří rovněž k sa­vému hmyzu: Měří 5-10 mm. Při napadení listy kadeřavějí,výhony se kroutí, vznikají deforma­ce a nevyvíjejí se květy stejně jako u mšic opakovaně je spláchneme proudem vody.
Černé skvrny na stonku
ze kterých vyté­ká tekutý sliz jsou znakem bakteriální skvrnitosti, je­jímž následkem je hniloba stonků.Charakteristická je černá kresba "V" v úžlabí větévek.Objevíte-li pelar­gonii s tímto znakem mu­síte ji ihned zlikvidovat.
Podivně vlni­té listy a zakrně­lé výhonky signalizují virové onemocnění,které se také nedá vyléčit.