Svlačec

16. dubna 2015 v 13:49 | babča
Svlačec
Convolvulus sabatius mauritanicus
Svlačec se u nás pěstuje jako letnička. Víceletá rostlina musí přezi­movat ve skleníku. Jeho přirozeným domovem je Středomoří. Pěk­ná převislá rostlina bohatě kvete a vytváří dlouhé výhonky.Svlačec je bujně ros­toucí, poléhavá, popí­navá nebo převislá rostlina. Pochází ze Severní Afriky a Špa­nělska. Tam, nikým neomezován, roste di­voce a často svými modrofialovými květy pokryje i vel­ká mraveniště. Druhy, které se u nás prodá­vají se dobře hodí ja­ko rostliny venkovní.

Kvete po celé léto až do podzimu.V našich zeměpisných šířkách roste divoce svlačec rolní, příbuzná rostlina, která je však spíše na ob­tíž a pro zahradníky se stává těžko řešitelným problémem. Má skoro identickou stavbu květů, kvete však bíle nebo světle ­růžově. Samotné kvě­ty jsou hezké, ale nenajdete zahradníka, který by si tuto rostlinu dobrovolně pustil do své zahrady. Usídlí se všude, ovíjí se a dusí všechny okolní rostliny.Svlačec můžete pěsto­vat jako jednoletou ne­bo i víceletou ro­stlinu. U nás je běžnější většinou jen jednoletá rostlina, protože ven­ku nemůže přezimo­vat. Přezimuje jen ve skleníku.Svlačec potřebuje špa­lír nebo jinou oporu. V noci a za deště se květy uzavírají. Když brzy zrána prší, květy zůstanou po celý den zavřené. Na méně osluněných místech se květy uzavřou již od­poledne.Svlačec je oblíbená pře­vislá, poléhavá nebo po­pínavá rostlina, vhodná do zahrady, ale i na bal­kon a na terasu. V dob­rých podmínkách vyros­te za jeden rok do vel­kých rozměrů a vytvoří až metrové výhonky ne­bo bohatý koberec.
množení
Svlačec můžete množit se­meny nebo řízky. Obvyk­lejší metodou je množe­ní semeny. Květináče o průměru 8 až 10 cm naplňte zeminou,do které vložte dvě semena.Když už nehrozí nebezpe­čí přízemních mrazíků, můžete předpěstované rostlinky přesadit na záho­ny nebo v květináčích po­stavit na balkon.Svlačec,však můžete vysévat přímo na stanoviště asi v polovině dubna. Rostliny potřebují stejnoměrné vlh­ko a jednou týdně přihno­jení tekutým hnojivem. Po celé léto musíte udr­žovat zemi nu vlhkou, nesmí nikdy vyschnout. Jednou týdně přidejte do zálivky tekuté hnoji­vo. Při přezimování nepřihnojujte a zalévejte jen velmi opatrně.Svlačec začíná kvést ob­vykle v červenci. Velice rychle je rostlina květy doslova obalena. Z nádherné záplavy květů se budete těšit po celé lé­to a začátek podzimu, až do prvního nočního mra­zíku, který rostlinu spálí.
Přezimování
Pro přezimování potřebu­je svlačec světlý a chladný skleník, ve kterém nesmí mrznout. Rostlinu na pod­zim silně seřízněte a od února méně zalévejte a vůbec nepřihnojujte. V březnu pak svlačec pře­místěte na teplejší místo. V zimě mu postačují tep­loty mezi 5 a 10°C, brzy zjara 15 až 20°C. Od dru­hé poloviny května dejte svlačec opět ven. Svlačec se pěstuje snadno, takže pečovat o něj přes zimu se nevyplatí.

využití
Velmi dobře se hodí ja­ko převislá a popínavá rostlina pro venkovní pěstování. Hustý růst vytváří clonu i ochranu proti slunci nebo zelenou stěnu, která bohatě kvete.
Pozor je jedovatá
Svlačec
Convolvulus tricolor
Image and video hosting by TinyPic
Convolvulus tricolor se odlišuje od ostatních druhů stejného rodu svým nízkým vzrůs­tem. Zatímco jiné druhy tvoří metrové šla­houny, tento není vyš­ší než 25 až 35 cm. Velmi malé listy jsou podlouhlé a zašpičatě­lé, vyrůstají hustě ko­lem nesčetných květů. To nejnápadnější na rostlině jsou zářící kvě­ty. Každý jednotlivý květ je trychtýřovitého tvaru. Vnitřek trychtý­ře je žlutý, hvězdicovi­tě přecházející v bílou barvu a konečně okraj je tmavomodrý. Barva na okraji může být ta­ké bílá nebo růžová. Právě tak, jako divoce rostoucí svlačec, který patří do stejného ro­du, uzavírá i tato rost­lina své květy již odpo­ledne.Na plném slunci je rostlina nejkrásnější, ale vyžaduje i trochu stínu. V dubnu se vy­sévá přímo na určené stanoviště. Když rostli­ny vyklíčí, je nutno je rozsadit. Je také mož­né je doma předpěsto­vat a později vysadit. Pak dříve kvetou. Convolvulus tricolor vypadá dobře na záhonu i v nádobách. Pozor nemá rád vítr a prudký déšť,jinak se pěstuje stejně jako Svlačec Convolvulus sabatius mauritanicus.