sklo

3. ledna 2016 v 7:59 | babča
Není jisté, kdy nebo kde lidé poprvé vyrobili sklo. Pravděpodobně to bylo kolem roku 2600 př. n. 1. v jedné z prvních starověkých kultur, v Mezopotámii (dnešní Irák) nebo v Egyptě.Sklo vzniká z písku, vápence a uhličitanu sodného. My známe sklo jako čirou surovinu, tehdy ale takové nebylo. Různé nečistoty v jednotlivých přísadách mu dodávaly barvu, a to často velice krásnou.Starověcí Egypťané byli obdivuhodní skláři. Vyráběli malé lahvičky a ozdobya často skládali sklo na sebe do různobarevných vrstev. Egyptské skleněné lahve z doby osmnácté dynastie 0570-1320 př. n. 1.) se zachovaly až do dnešní doby.Foukané sklo, které vzniká tak, že sklář nabere hrudku skelné taveniny a vyfouká z ní dutou nádobu, se objevilo až mnohem později. První výrobci foukaného skla žili pravděpodobněv Sýrii v 1. století př. n. 1.Skleněná okna vznikla původně foukáním. Sklář udělal velkou nádobu, kterou ještě za tepla zploštil tak, že dostal kulatou plochou tabulku. Okna skládaná z takových tabulek se začala objevovat kolem roku 100 n. 1., ale ještě dalších 1000 let byla velice vzácná a nákladná .